Domenii de utilizare a energiei electrice


Energia electrică este forma de energie cu ponderea cea mai însemnată, ce se utilizează atât în procesul de producere a bunurilor materiale cât şi la consumatorii casnici. De asemenea se preconizează ca în viitor ea să devină cea mai importantă energie utilizată şi într-un alt sector, mare consumator de energie, precum transportul. Dintre avantajele care o fac să fie preferată altor forme de energie putem aminti:

-         transportul ieftin la mari distanţe şi cu pierderi mici, ceea ce face ca ea să poată fi produsă direct la sursa de energie primară;

-         distribuirea simplă la locurile de utilizare chiar dacă puterea consumatorilor diferă;

-         poate fi uşor transformată în alte forme de energie necesare consumatorilor – mecanică, chimică, termică, luminoasă, etc.

             Domeniile de utilizare a energiei electrice sunt variate:

Instalaţia electrică defineşte un ansamblu de echipamente electrice interconectate într-un spaţiu dat, formând un tot unitar şi având un scop funcţional bine determinat.

O instalaţie electrică care conţine receptoare electrice, precum şi echipamente pentru conducerea şi controlul proceselor tehnologice se numeşte instalaţie electrică de utilizare.

Prin consumator de energie electrică se înţelege orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalaţii electrice de utilizare sunt conectate la reţeaua furnizorului prin unul sau mai multe puncte de alimentare prin care primeşte şi livrează, dacă are centrală proprie, energie electrică.

După natura consumului de energie electrică, consumatorii pot fi: casnici, industriali.

Consumatorii casnici sunt acei care folosesc energia electrică pentru iluminat şi receptoare electrocasnice din propriile locuinţe.

Receptoarele electrice sunt acele echipamente care transformă energia electrică în altă formă de energie utilă.

Energia electrică are utilizări în toate domeniile vieţii actuale:

1. În iluminatul electric care poate fi exterior (străzi, alei, parcuri etc.) şi interior (clădiri de locuit, spaţii culturale, instituţii, industriale etc.).

Iluminat public 

 

2. În domeniul tehnic energia electrică  asigură funcţionarea maşinilor, a instalaţiilor şi a echipamentelor de prelucrare, a echipamentelor de transport, a aparatelor radio şi TV. Domeniul tehnic cuprinde: mecanica şi tehnologia materialelor, electrotehnica, extragerea şi prelucrarea minereurilor, chimia industrială, construcţii şi lucrări publice, industria uşoară, industria alimentară, industria siderurgică şi metalurgică,

3. În  agricultură, energia electrică este utilizată la pomparea apei din instalaţiile de irigaţii, la instalaţiile zootehnice, la morile de fabricare a nutreţurilor etc.

4. În domeniul transporturilor energia electrică este utilizată la funcţionarea trenurilor electrice, a tramvaielor, a troleibuzelor şi a metroului, în telecomunicaţii, semnalizare acustică şi vizuală în transporturi.

Loccomotivă electrică

Semafor

Tramvai 

 5. În uz casnic energia electrică este utilizată pentru funcţionarea maşinilor şi aparatelor electrocasnice, instalaţii de iluminat şi climatizare etc.

Plită electrică

Maşină de spălat vase

  6. În comerţ energia electrică asigură funcţionarea aparatelor electrice cum sunt casele de marcat, vitrinele frigorifice, stivuitoare etc.

Casă de marcat Vitrină frigorifică