PROGRAMAREA CALCULATOARELOR SI LIMBAJE DE PROGRAMARE I


CURSURI - 2016-2017
[NEW] Curs 1: Sisteme de calcul. Introducere<pdf> [ programa analitica ]
[NEW] Curs 2 Limbajul C. Introducere;pdf>
[NEW] Curs 3: Limbajul C. ...........<pdf>
[NEW] Curs 4: Limbajul C. Instructiuni si Operatori 2<pdf>
[NEW] Curs 5: Limbajul C. Structuri Repetitive<pdf>
[in lucru] Curs 6: Limbajul C. variabile indexate<pdf>
[...] Curs 7: Limbajul C. Switch. Meniuri<pdf>
[...] Curs 8: Limbajul C. Functii<pdf>
[NEW] Curs 9:Limbajul C. Pointeri<pdf>
[NEW] Curs 10:Limbajul C. Alocare dinamica. Clase de memorare<pdf>
[NEW] Curs 11:Limbajul C. Lucru cu fisiere<pdf>
	Lucru cu fisiere. Solutie problema 1<pdf>
[NEW] Curs 12:Limbajul C. Elemente avansate;pdf>
[NEW] Curs 13:Limbajul C. Structuri. Uniuni. Campuri de biti;pdf>
[NEW] Curs 14:POO.Limbajul C++. Streamuri;pdf>
	Supliment curs:Streamuri in C++;pdf>LABORATOARE - 2008-2009
Laboratorul 1: *** 
	    [ USV-SIPP ]
Laboratorul 2: ***
       : PSEUDOCOD-2010
Laboratorul 3: ***
       : Tutorial DOSBOX - Win7
Laboratorul 4: ***
       : Testul_I_planificat<pdf>
Laboratorul 5: ***
Laboratorul 6: ***
Laboratorul 7: ***
Laboratorul 8: ***
Laboratorul 9: ***
       : TEMA. Solutie<pdf>
Laboratorul 10: ***
       : TEMA. Solutie<pdf>
Laboratorul 11: ***
Laboratorul 12: ***

MATERIALE Diverse ...
Limbajul C. Recapitulare Functii<pdf>
Limbajul C. Argumente linia de comanda<pdf>
Limbajul C. Clase de memorare<pdf>
Limbajul C. Fisiere in C<pdf>

Examen   Subiect model. Calculator<pdf>
Examen   Subiect model. Teoretic<pdf>
Examen   Lista probleme pregatire Examen PCLP I<pdf>
NEWSet de probleme rezolvate pt. pregatirea examenului [24.ian.2012 8:38:00]
Examen	  Probleme rezolvate I 
Examen   Probleme rezolvate II 


LINK-uri utile ...
Brian Kernighan  ...at Bell Labs
Dennis M. Ritchie ...at Bell Labs
Medii IDE pentru C
  Turbo C++ 2.0 freeware ( pentru uz personal) - Windows
  Code::Blocks freeware ( licenta GPL 3.0 ) - Windows/Linux/...
  Eclipse CDT  freeware ( Eclipse Public License ) - Windows/linux/...
  Dev-C++    freeware ( licenta GNU ) - Windows
Masini virtuale
  1. DOSBOX-emulare DOS OpenSource - Windows 7/Linux/...
  2. SUN VirtualBox   personal use ( licenta PUEL ) - Windows/Linux/...

Anti plictiseala/meditative ....
#1 ...
#2 ...
#3 ...
PROGRAMARE ORIENTATA PE OBIECTE


CURSURI
Smiley faceCURS 1: Limbajul C++. <pdf>
Smiley faceCURS 2: Limbajul C++. <pdf>
Smiley faceCURS 3: Limbajul C++. <pdf>
Smiley faceCURS 4: Limbajul C++. <pdf>
Smiley faceCURS 5: Limbajul C++. <pdf>
Smiley faceCURS 6: Limbajul C++. Pointeri la membri unei clase. Supradefinirea operatorilor I<pdf>
Smiley faceCURS 7: Limbajul C++. Supradefinirea operatorilor II<pdf>
Smiley faceCURS 8: Limbajul C++. Supradefinirea operatorilor III<pdf>
Smiley faceCURS 9: Limbajul C++. Mostenirea<pdf>
CURS 10: Limbajul C++. Polimorfismul<pdf>
CURS 11: Limbajul C++. Mecanismul TEMPLATE<pdf>
CURS 12: Limbajul C++. Erori. Exceptii. Spatii de nume<pdf>
CURS 13: Limbajul C++. STL<ppt>

LABORATOARE
 Smiley faceNTSM     : N.G.T.S.M. <pdf> [ USV-SIPP ]
 Smiley faceLaboratorul 1: Elemente de C<pdf>
	    myPrintf( char*, ... ).C;
 Smiley faceLaboratorul 2: C++.Clase <pdf>
	    Tutorial. Creare proiect in BC++ 3.1;
	    Tutorial. Clasa myComplex;
	    Sablon aplicatie myComplex;
	    Sablon aplicatie myComplex - GCC;
Smiley faceLaboratorul 3: C++. Streamuri <pdf>
	    Tutorial creare proiect in Code::Blocks;
	    Code::Blocks - Fisiere help C++, php. etc,...
Smiley faceLaboratorul 4: Constructori/Destructori si new/delete <pdf>
	    Aplicatii consola VC <pdf>
Smiley faceLaboratorul 5: Referinte. Static. Obiecte membre <pdf>
Smiley faceLaboratorul 6: Supradefinirea operatorilor in C++ <pdf>
        Linux. Elemente de baza <pdf>(sectiunea SIC-AP)
        Linux. Programare C/C++ <pdf>(sectiunea SIC-AP)
Smiley faceLaboratorul 7: Supradefinirea operatorilor speciali in C++ <pdf>
		f>(sectiunea SIC-AP)
Smiley faceLaboratorul 8: Mostenirea <pdf>
Laboratorul 9: Polimorfismul in C++ <pdf>
       : Solutie Problema 2
       : Solutie Problema 3
Laboratorul 10: Mecanismul Template <pdf>
       : Inceputul solutiei
Laboratorul 10: Mecanismul Template <pdf>
       : Inceputul solutiei
Smiley faceLaboratorul 7: Supradefinirea operatorilor speciali in C++ <pdf>
		f>(sectiunea SIC-AP)
Smiley faceLaboratorul 8: Mostenirea <pdf>
Laboratorul 9: Polimorfismul in C++ <pdf>
       : Solutie Problema 2
       : Solutie Problema 3
Laboratorul 10: Mecanismul Template <pdf>
       : Inceputul solutiei
       : Inceputul solutiei
Laboratorul 11: Tratarea exceptiilor <pdf>

PROIECT
ETAPE
	Smiley faceEtapa 0 (1.oct.2012)  - PROTECTIA MUNCII. ALEGERE TEMA 
		- NGTSM 
		- Alegere teme proiect
	Smiley faceEtapa I (15.oct.2012)  - DEFINIRE TEMA SI OBIECTIVE. ANALIZA TEORETICA 
		- Discutii pe formatul standard al documentatiei 
		- Documentare proiect 
	Smiley face.. Etapa II (29.oct.2012) - IMPLEMENTARE I
		- Definirea stilului interfetei
		- Experimentarea claselor low level I (operatii de baza: fisiere, grafica, etc)
	Smiley face.. Etapa III (12.nov.2012) - IMPLEMENTARE II
		- Construirea interfetei aplicatiei. 
		- Crearea claselor low level II ( operatii standard CGI )
	.. Etapa IV (26.nov.2012) - IMPLEMENTARE III
		- Finalizare interfata
		- Finalizarea claselor low level (tehnici de integrare)
		- Finalizarea principalelor operatii
		- Documentare cod sursa proiect (Doc-O-Matic, diagrame UML, code flow) 
	.. Etapa V (10.dec.2012)  - FIALIZARE APLICATIE
		- Creare seturi de testare aplicatie 
		- Automatizarea testarii 
		- Generarea si analiza rezultatelor, 
		- Finalizare raport (documentatia proiectului)
	.. Etapa VI (09.ian.2013) - PREDARE PROIECT ( aplicatie si documentatie )
		Criterii de notare
		- 10% - predarea in termen a proiectului (ultima sedinta de proiect), pagina web cu link-uri spre:
			- arhiva cu aplicatia executabila (va include fisierele de configurare cat si datele de test) 
					/ link web al paginii de start (pt. aplicatii web)
			- documentatie (format editabil doc/docx/odt/etc cat si pdf)
			- arhiva completa cu intregul cod sursa
		- 10% - prezentarea proiectului
			- structurarea informatiilor prezentate 
			- coerenta in prezentare si exprimare
			- utilizarea corecta a termenilor tehnici			
		- 30% - analiza documentatiei primite
		- 30% - analiza pe codul sursa C++
		- 20% - trecerea testelor de functionare


MATERIALE DIVERSE
	[ Culori in consola Linux: 	  [ Culori in terminale ANSI ]
	[ Meniuri derulante in BorlandC:  [ Meniu color in C ]
	[ Citire taste directionale: 	  [ afisare tasta apasata ]
	[ Aplicatie cu sunete in BorlandC: [ Sunete in C ]
	[ Aplicatie muzicala: 		  [ Melodia 1 ]
	[ Aplicatie muzicala: 		  [ Melodia 2 ]
	[ TUTORIAL MinGW(Code::Blocks):  Bibliotecile [Graphics.h] [conio.h] in gcc/g++
					  Biblioteca [conio.h] in LINUX
LIBRARII / Medii IDE
	- Libraria MinGW(Code::Blocks):  [ conio.rar ]
	- Processing (mediu IDE):  	  [ PROCESSING ]
REZULTATE
[ Test I. & alegere proiect: [ Teme proiect ] 
	Test: [ Model subiect ]
[ Test II - Decembrie.2008 : [ Subiect model ]
[ Model test practic EXAMEN ] - [ Subiect model ] - [ PDF ] - [ REZOLVARE ]
LINK-uri utile ...
Bjarne Stroustrup's  webpage ]
... un interviu   Brian Kernighan
Site specializat C++ website - www.cplusplus.com ]
Medii IDE pentru C++
  Turbo C++ 2.0 freeware ( pentru uz personal) - Windows
  Code::Blocks freeware ( licenta GPL 3.0 ) - Windows/Linux/...
  Eclipse CDT  freeware ( Eclipse Public License ) - Windows/linux/...
  Dev-C++    freeware ( licenta GNU ) - Windows
Masini virtuale
  1. DOSBOX-emulare DOS OpenSource - Windows 7/Linux/...
       : Tutorial DOSBOX - Win7
  2. SUN VirtualBox   personal use ( licenta PUEL ) - Windows/Linux/...PRELUCRAREA NUMERICA A IMAGINILOR

Cursuri PNI

Curs 1: Introducere <pdf>
	Reprezentarea culorilor <pdf>
	Fisa disciplina PNI <pdf>
Curs 2: Formate de imagine<pdf>
........Compresia JPEG <pdf>
Curs 3: Transformari simple pe imagini <pdf>
........Prelucrari artistice asupra imaginilor<pdf>
Curs 4: Tehnici de imbunatatire a contrastului <pdf>
	APLICATIE BCB <rar>
Curs 5: Tehnici de Filtrare <pdf>
Curs 6: Tehnici de Detectia muchiilor <pdf>
	_Curs 6: Transformata HOUGH <pdf>
Curs 7: Operatii pe contur/muchie <pdf>
Curs 8: Transformata HOUGH <pdf>
Curs 9: Transformata FOURIER <pdf>
Curs 10: Prelucrari Morfologice <pdf>
Curs 11: Tehnici de Segmentare <pdf>
Curs 12: Tehnici de identificare si descriere <pdf>
Curs 13: Tehnici de compresie a imaginilor <pdf>

Laboratoare PNI
	PLATFORMA Java
Laboratoare PNI - platforma C++ Builder
  Laboratorul 1:
	PROTECTIA MUNCII 
	Instruire in domeniul Securitatii si Sanatii Muncii<pdf>
	Instruire in domeniul Paza si Stingere Incendii<pdf>
	INTRODUCERE C++ Builder
  	PNI - C++ Builder. Introducere<pdf>
  Laboratorul 2: C++ builder. Elemente de baza <pdf>
    FirstApp<rar>
  Laboratorul 3: C++ Builder. Elemente de grafica <pdf>
  Laboratorul 4: Prelucrari liniare pe imagini<pdf>
    Unit1.h<h>
    Unit1.cpp<cpp>
    Unit1.dfm<dfm>
  Laboratorul 5: Lab 5 <pdf>
    Lab5.zip<zip>
  Laboratorul 6: Lab 6 <pdf>
  	Test 2-3 Aprilie 2008: Subiect rezolvat<rar>
  Laboratorul 7: Lab 7 <pdf>
  Laboratorul 8: Detectia muchiilor<pdf>
	  problema declaratiilor de variabile in switch(...)
  Laboratorul 9: Transformata HOUGH<pdf>
      Project1<zip>
  Laboratorul 10: Lab 9 <pdf>
    Lab10<zip>
  Laboratorul 11: DirectX <pdf>
    L11.0. Anexa. WebCam <pdf>
    L11.1. PlayWebCam<rar> 
    L11.2. MiniPlayer<zip>
    L11.3. Captura<zip>
	Link 1. DSPack <zip> [ ~ 2MB ]
  	Link 2. DirectX SDK <exe> [ ~ 460MB ];
  	Link 3. D3DX9d.dll <rar> [ ~ 1MB ]  
  Laboratorul 12: Prelicrari morfologice<pdf>
  Laboratorul 13: Segmentare. Etichetare<pdf>
PROIECT
     Alegere tema: Conectare

ANEXE
	Image Database : USC-SIPI
	Model Subiect:   .Iunie-2009
Sistem CAD in Computer Vision - 2007
	RobotVision CAD: RvCAD 344.Win32 - [ RobotVision2 Inc ]
	RobotVision CAD: RvCAD 419.Win32 - [ RobotVision2 Inc ]
	( WIN32 for x86 with SSE2 instructions ) - RvCAD-900.Win32 - [ RobotVision2 Inc ]
	RvCAD - DOC  : RvCAD.DOC
Masterat SIC 2015-2016

Algoritmi Paraleli

Cursuri

Curs 1: Elemente de Linux <pdf> Curs1.PPT
Curs 2: Unix. Sistemul de fisiere<pdf>
Curs 3: Unix. Sistemul de fisiere.Apeluri Sistem<pdf>
Curs 4: Unix. Proces<pdf>
Curs 5: Unix. Threaduri<pdf>
Curs 6: Arhitecturi paralele. Clustere Beowulf<pdf>
   : Libraria MPI. Introducere<pdf>
Curs 7: Libraria MPI. Comunicatii<pdf>
   : Algoritmi. Calcul Integrala<pdf>
   : Algoritmi. Calcul PI<pdf>
Curs 8: Libraria MPI. Tipuri de date<pdf>
   : Algoritmi. Inmultirea maticilor<pdf>
Curs 9: Libraria MPI. Topologii de procese<pdf>
Curs 10: Libraria MPI. Operatii colective<pdf>
    : Index functii MPI<pdf>


Laboratoare

Laborator 1: 
    PROTECTIA MUNCII
    Instruire in domeniul Securitatii si Sanatii Muncii<pdf>
    Instruire in domeniul Paza si Stingere Incendii<pdf>
	INTRODUCERE LINUX
	Linux. Elemente de baza <pdf>
Laborator 2: Linux. Programare C/C++ <pdf>
      : Elemente de C in Linux <pdf>
Laborator 3: Fisiere si Procese in Linux <pdf>
      : Elemente specifice de C<.c> <.pdf>
	  : Exemplu parinte-fiu din Laborator C<.c> 
Laborator 4: Libraria MPI. Introducere <pdf>
	   RedPower HP 
       Tutorial. Operare pe cluster <pdf>
	   [ launcher.pl ] [ hosts ]
Laborator 5: Libraria MPI. Comunicare intre procese <pdf>
Laborator 6: Libraria MPI. Algoritmi de Sortare<pdf>

Proiect

Alegere tema: Conectare
[ Google translate ] [ IP ] [ Satelite ]
orar